Żyjemy w czasach, które przyniosły nowe zasady oceny naszej pracy.
Wpływ na to ma nie tylko nasze przygotowanie czy wiedza fachowa,
ale kompetencje miękkie. Inspirowana interdyscyplinarnością
naszego zawodu łączę rozwój i zdrowie.